Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 353
Samma melodi: 410
353      Min själ nu är tid

Rudolf Lagi 1867


 
1.
Min själ, nu är tid att till korset gå fram
och tacka av hjärtat Guds heliga lamm,
som vägen till Fadern för dig har berett
och själv sig i döden för syndaren gett.

2.
Hur suckar du plågad, en trälarnas träl,
och ser blott på skulden som tynger din själ?
Din blick kan ju ändå få vila i tro
på Lammet, vars blod skänker frälsning och ro.

3.
Ja, tro blott på Jesus, Guds blödande lamm.
Han frälsar från synder, befriar från skam.
Som tiggare fram till hans boning du går,
men där som ett barn vid hans sida du står.

4.
Ej finns hos dig själv någon möjlighet kvar
att göra dig fri från de kval som du har.
Men skynda med bördan till Frälsaren kär,
hans sår kan dig trösta, han hjälparen är.

5.
Säg varför har synden så gruvligt dig skrämt,
att du för hans ansikte gömmer dig jämt?
Han gav ju sitt blod för sin hjord, för sin brud,
och nu vill han föra dig hem till din Gud.

6.
O väldiga nåd! Vilken salighet får
ej den som i tro med sin Frälsare går!
Hans synd är försonad, hans nöd är förbi,
hos Jesus han känner sig lycklig och fri.

7.
Här nere vi dignar i sorger och strid,
däruppe blir oron förvandlad i frid.
Där ser jag Guds lamm, som har dött för mig här,
och tackar och lovar min Frälsare kär.
 

Matti Paavola 1847
Gösta Moliis-Mellberg 1942
Bearb.

 

 
Se psalm 311a i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi