Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Döden och evigheten 555
555      Jag vandringsman

Finsk koralvariant (Lappo)


 
1.
Jag vandringsman är i ett främmande land,
i fara mig ofta befinner,
jag vill få gå ledd av din mäktiga hand,
tills målet för färden jag hinner.
Här finns ingen vila från strider och nöd,
trons kamp får jag kämpa allt intill min död,
i himlen jag salig får bliva.

2.
Mitt blivande hem är i himmelens höjd,
på jorden det ej står att finna,
och därför jag söker en varaktig fröjd,
jag hoppas min krona få vinna.
Mitt liv, det är liksom en skugga och dröm,
bortrinner så hastigt som vårflodens ström,
som regn ner i jorden försvinner.

3.
När tiden är inne och döden mig når
och ögonen lägges tillsamman,
min saliga ande i himmelen får
bland änglar sin glädje och gamman.
Min Frälsare kär vill jag prisa så glad
i nya Jerusalems härliga stad,
och evig den sången skall vara.
 

Svensk 1656
Bearb.

 

 
Se psalm 622 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi