Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Nöd och nåd 360
Samma melodi: 258Bibeln.se: Ps. 42
360      Såsom hjorten ivrigt längtar

Loys Bourgeois 1551


 
1.
Såsom hjorten ivrigt längtar
efter friska källans flod,
likaså mitt hjärta trängtar
till min Gud, som är så god.
Själen törstar innerlig,
Herre Jesus, efter dig.
När skall det dig dock behaga
att mig i din glädje taga?

2.
Herre, när jag är bedrövad
vill jag lyssna till din röst.
När jag plågas och blir prövad
finner jag i ordet tröst.
Detta vet jag fast jag är
skild från dig på vägen här,
där min ångest, mina plågor
följer mig som mörka vågor.
3.
Av det löfte du har givit
om din godhet dag för dag
har jag ofta tröstad blivit.
Nu i natten sjunger jag,
och min klagan som förut
inför dig jag ropar ut.
Gud, min klippa, ej förgäter
du väl mig när sorgen fräter?

4.
Nej, min själ, låt inte böja
dig i missmod, bliv i frid!
Herren kommer, skall ej dröja.
Vänta blott, han vet sin tid.
Sätt ditt hopp till Gud och vet
att han är barmhärtighet.
Han skall själv sig uppenbara,
du skall glad hans hjälp erfara.
 

Théodore de Béze 1551
Haquin Spegel 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 348 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi