Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 70
70      När jag mot korset blickar fram

Engelsk cirka 1780, Edvard Miller 1790


 
1.
När jag mot korset blickar fram,
där ärans Herre led sin död,
känns all min vinning som förlust
och all min stolthet känns som skam.

2.
Se, från hans huvud, hand och fot
hur sorg och kärlek sammanflöt.
En krona mera heligt rik
sprang aldrig ur ett törnes rot.
3.
Om än jag ägde jorden hel,
för torftig vore den,
En så gudomlig kärleks makt
begär mitt allt, mitt liv, min själ.

4.
Dig, som åt oss vann nåd och frid
med bitter ångest, plågsam död,
dig bär ditt återlösta folk
sitt pris i tack och evig tid.
 

Isaac Watts 1707
Ole Torvalds 1979

 

 
Se psalm 70 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi