Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Ansvar och tjänande 489
489      När du med en hungrig broder

Gunnar Ahlskog 1979


 
1.
När du med en hungrig
broder delar bröd
är du inte ensam
i ditt överflöd.

2.
Finner du för hemlös
främling hus och härd
ser du vad din trygghet
verkligen är värd.

3.
Tröstar du den sjuke
vid hans smärtas bår
läkes dina egna
hemlighållna sår.
4.
Lättar du den börda
som din nästa bär,
åt ditt eget sinne
Herren frid beskär.

5.
Att ge kraft och glädje
åt en modlöst svag
är inför din Herre
bästa fastedag.

6.
Litet är förvisso
vad du själv förmår.
Men din gode Faders
ärenden du går.
 

Hjalmar Krokfors 1979

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi