Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Nattvarden 218
218      Ett livets bröd vill Jesus Krist

Peter Sohren 1668


 
1.
Ett livets bröd vill Jesus Krist
få vara för de sina
som lider av sin skuld och brist
och känner ångerns pina.
Min Frälsare, jag beder dig
att hjälpa och bereda mig
att rätt begå din nattvard.

2.
Tag bort allt hat, all bitterhet,
o Jesus, från mitt hjärta,
och låt mig se min orenhet,
min synd som gör mig smärta.
Du gick för mig till korsets död
och frälste mig från evig nöd.
Det är min tro, o Jesus.
3.
Till gröna ängar får jag gå,
till källan du mig leder,
och ingenting mig fattas då.
Ett bord du mig bereder.
All törst och hunger i min själ
du stillar, du som vill mig väl.
Min ande du förnya.

4.
Mitt hjärtas brudgum, kom till mig.
Dig vill jag älska, ära
och vara trogen emot dig.
Kom, var mig alltid nära.
I liv och död är du min fröjd,
i dig är jag av hjärtat nöjd.
Låt ingenting oss skilja.
 

Johannes Rist 1654
Jakob Arrhenius 1691
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 224 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi