Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Guds kyrka Gudstjänstlivet 860
860      Längtan fyller varje andetag

Camilla Cederholm 2006


 
1. Längtan fyller varje andetag
när vi kommer inför dig.
Möt oss, fyll nu våra inre rum.
Vi är här för att tillbe dig.
Vi ger dig ära,
vi ger dig ära.
Vi ger dig ära,
bara du är värd allt lov.
2. Fader, du som är vår längtans mål,
vi är här för att möta dig.
Fyll oss, Herre, med din egen frid,
vi är här för att tillbe dig.
Vi ger dig ära,
vi ger dig ära.
Vi ger dig ära,
bara du är värd allt lov.

Vi sjunger helig, helig, helig.
Helig, helig, helig.
Helig, helig, helig,
bara du är värd allt lov.
 

Camilla Cederholm 2006

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi