Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Trettondagen 48
48      Vid Betlehem en vinternatt

Engelsk 1600-talscarol / 1833


 
1.
Vid Betlehem en vinternatt
omkring en eld sig herdar satt.
Tätt mörkret står kring deras hjord
och först de av alla hör änglarnas ord:
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

2.
En stjärna klar, som förr ej fanns,
ur skyn går fram med nytänd glans.
Kring dal och berg gryr ljus från öst.
På nytt tändes hoppet i ängsliga bröst.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

3.
Tre vise män långt fjärran från
vill hyllning ge en kungason.
Tre vise män har stjärnan sett.
På tecknet de litar: den leder dem rätt.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!
4.
Se, stjärnans ljus går framför dem
till djurens stall vid Betlehem,
där färdens mål de når till sist:
Maria och Josef med Frälsaren Krist.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

5.
För vise män som ridit långt
syns dörren låg och rummet trångt.
Men vise män sig böjer ner
och kungliga gåvor åt barnet de ger.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

6.
Ett barn är fött till Guds behag.
Nu firar vi en glädjens dag
med fröjd och sång i Herrens hus
i Betlehemsstjärnans välsignade ljus.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!
 

Engelsk 1600-tals carol
Eva Norberg Hagberg 1974

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi