Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Påsk 95
Samma melodi: 232
95      Detta är den stora dagen

Finsk koralvariant från norra Savolax


 
1.
Detta är den stora dagen
som oss Herren Gud har gjort.
Mörkrets furste är nu slagen,
sönderbruten gravens port.
Dödens mörker har försvunnit,
livets sol har nu upprunnit.

2.
Död, var är ditt hårda välde,
var är, helvete, din makt?
Ormen som vår moder fällde
ned har Jesus honom lagt.
Över allt, som oss fördärvat,
seger har han oss förvärvat.

3.
Salig är den stora stunden
när han ut ur graven gick.
Satan blev i mörkret bunden
och sin makt ej återfick.
Nu kan Kristi hjord få vara
ibland vargar utan fara.
4.
Vi har varit dödens trälar,
vi har varit mörkrets barn.
Satan hade våra själar
snärjda i sitt nät och garn.
Nu har Jesus oss förlossat,
ormens huvud sönderkrossat.

5.
Låt oss därför vara glada,
fröjda oss i alla land.
Syndafallets nöd och skada
håller oss ej mer i band.
Kristus har besegrat döden,
get oss hopp i alla öden.

6.
Upp min själ, min mun och tunga,
upp, mitt hjärta och min röst,
till att prisa och lovsjunga
Jesus som oss återlöst,
Jesus tacka och berömma,
Jesu godhet aldrig glömma.
 

Johann Franck 1653
Gustaf Ållon 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 84 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi