Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Mikaelidagen 124
Samma melodi: 301
124      Gud låter sina trogna här

Burkhard Waldis 1553


 
1.
Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara
och budskap om hans kärlek bär
till oss hans änglars skara.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar från vår barndoms dag
har velat oss bevara.

2.
De slår kring alla dem en ring
som vill Guds vilja göra,
ej hat, ej ondska, ingenting
kan då vår trygghet störa.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar från vår ungdoms dag
till Gud oss velat föra.
3.
De leder oss på vägen så
att törnet ej oss sårar,
och deras hjälp den kan vi få
när världen oss bedårar.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar intill ålderns dag
har torkat våra tårar.

4.
Ja, sådan är de mänskors lott
som skydd hos Gud vill taga.
De änglar vid sin sida fått
som kan allt ont förjaga.
Och därför sjunger du och jag:
Guds änglar oss på dödens dag
till himlen skall ledsaga.
 

Georg Reimann 1639
Jesper Swedberg 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 137 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi