Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Guds treenighet 146
146      Vi tror på en allsmäktig Gud

Tysk medeltia Credosång / Wittenberg 1524


 
1.
Vi tror på en allsmäktig Gud,
som allting igenom ordet
har skapat, härlig, vis och god:
gott är allt det som han gjorde.
Oss en Fader vill han vara
av sin egen goda vilja,
vill oss alltid väl bevara
och ej oss ifrån sig skilja.
Han oss beskyddar i sin kraft,
och ingen står emot hans makt.

2.
Vi tror också på Jesus Krist,
Guds enfödde Son, vår Herre:
en evig Gud är han förvisst
och sin Fader lik i ära.
Här Maria, jungfrun rena,
till sann mänska honom födde
av Guds Andes kraft allena.
För vår synd till döds han blödde.
För oss han döden övervann,
sitter på Faderns högra hand.
3.
Vi tror på helge Anden ock,
en allmänlig, kristlig kyrka,
det är de heligas samfund
som av Anden får sin styrka.
Här blir synden från oss tagen,
som har plågat oss i nöden.
Sedan på den sista dagen
står vi alla upp i döden.
Ett evigt liv oss skänktes då,
Gud låter oss sin glädje få.
 

Martin Luther 1524 efter tysk 1300-talstext
Olaus Petri 1530
Bearb.

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi