Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 422
422      Med Jesus fram i de bästa åren

Otto Nordlund 1937

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Med Jesus fram i de bästa åren
till Andens källa, till livets ljus!
Då själen ännu är ung som våren,
fram till Guds tempel, till Herrens hus!
Där får du del av Guds Andes råd,
där växer visdom, där flödar nåd.

2.
Med Jesus fram genom arbetsmödan
de många dagarna utan lön,
den tid du bidar den sena grödan,
de väntas år utan svar på bön,
i stilla lydnad och tro som hans,
fast vinst ej vinkar med segerkrans.

3.
Med Jesus fram, när Guds Ande tvingar
att börja verket på kallets dag,
i prövningstid, då dig Anden bringar
till själens öknar, där matt och svag
du börjar striden, en ständig strid,
som mer ej lämnar en dag av frid.

4.
Med Jesus fram att om rikets fröjder
det budskap bära som själv han bar.
Med Jesus upp på de livets höjder
där glans från Tabor än dröjer kvar.
Med Jesus ned i den djupa dal
till kamp mot nöden, synd och kval.

5.
Med Jesus fram bland de skaror unga,
som söka lyckan i Kristi vård,
bland män som jubla och barn som sjunga
sitt hosianna i tempelgård.
Men bytes äran i hån och skam,
än mer det gäller: Med Jesus fram!

6.
Med Jesus fram i den sista nöden,
då viljans offer hans Fader får.
Med Jesus fram, när du nalkas döden,
den väg som slutar där korset står.
Fram till en sluten, förseglad grav,
där det står skrivet: Sitt liv han gav!

7.
Med Jesus fram ur de brutna banden,
som bundit skapelsens liv i död!
Med Jesus, levandegjord i anden,
till nya skapelsen morgonglöd!
Med Jesus fram till vår Faders hus,
där Gud är sol och Guds lamm är ljus!
 

Johan Alfred Eklund 1909

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi