Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Guds värld Tvivel och tillit 902
902      Länge har jag försökt

Jaakko Löytty 1986

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

 
1. Länge har jag försökt,
länge har jag dig sökt,
men nu ber jag: Håll om mig
tills jag ser dig, min Gud.

2. Själv kan jag ej förstå
vem du är, men ändå
vill jag ropa: Håll om mig
tills jag ser dig, min Gud.

3. Dina händer bär sår,
i din närhet jag får
stilla viska: Håll om mig
tills jag ser dig, min Gud.

4. Ta min smärta, min nöd,
ta min vånda, min död,
ge mig nytt liv: Håll om mig
tills jag ser dig, min Gud.
finska
1. Kaukaa Sinua hain.
Nyt on pyyntöni vain:
Pidä minusta kiinni,
kunnes kasvosi nään.

2. Omin voimin nyt näin
pääse en eteenpäin.
Pidä minusta kiinni,
kunnes kasvosi nään.

3. Kädet lävistetyt
ovat lohtuni nyt.
Pidä minusta kiinni,
kunnes kasvosi nään.

4. Kipu sammumaton
kerran päättyvä on.
Pidä minusta kiinni,
kunnes kasvosi nään.
 

Anna-Mari Kaskinen 1986
Per Harling 1996

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi