Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Fosterlandet 547
Samma melodi: 299
547      Välsigna Gud som makten sänder

Dimitrij Bortnjanskij 1822


 
1.
Välsigna, Gud som makten sänder,
och styrk vår överhet med nåd.
Du lagt vår välfärd i dess händer,
så stöd den med ditt visa råd.
Ge kraft och kärlek, frid och sämja.
Låt enighet vår gärning främja.

2.
Välsigna, Herre, och bevara
än Finlands folk. Låt vid ditt ord
ett Herrens folk oss alltid vara,
lagbundet, fritt på fädrens jord.
Låt tro och heder bland oss bygga
och rätt och sanning oss betrygga.
3.
Välsigna, Gud, i alla öden
och skydda du vårt fosterland.
För det till ljus, styrk det i nöden,
räck brödet åt arbetarns hand.
Låt släkte efter släkte lära
att vittna, Herre, om din ära.
 

Alfred Brynolf Roos 1868
Bengt Olof Lille
Bearb.

 

 
Se psalm 579 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi