Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Advent 3
3      Gör porten hög

1697 års svenska koralpsalmbok


 
1.
Gör porten hög, gör dörren bred,
i ödmjukhet böj djupt dig ned.
Din Frälsare, din Gud det är
som boning nu hos dig begär.
Kom snart, kom snart, stäm upp med fröjd,
att höras må i himlens höjd:
Dig vare pris, o Jesus kär,
som kommer för att bli mig när.

2.
All godhet Jesus med sig för,
all nåd han dig av hjärtat gör.
Hans krona är av helighet,
hans spira av barmhärtighet.
På all din jämmer gör han slut
och all din skuld han plånar ut.
Dig vare pris, o Jesu Krist,
som hjälper mig i all min brist.

3.
Du stad är säll, du land står bäst,
som denne konung får till gäst.
I dig finns kärlek, dygd och ro,
ty Kristus själv vill hos dig bo.
Han skänker dig sin rika nåd
och är med dig i råd och dåd.
Dig vare pris, o Jesus god,
som ger oss trygghet, hopp och mod.

4.
Gör porten hög, gör dörren bred,
ditt hjärta till hans boning red.
Låt tron på honom brinna klar
och vaka, bed och redo var.
Han kommer nu, han närmar sig
att med all nåd bekröna dig.
Dig vare pris, o Jesus kär,
som mig så mild och nådig är.

5.
Ja, kom till mig, o Jesus kär!
Mitt hjärta för dig öppet är.
Kom in med nåd och salighet
och bliv där kvar i evighet.
Hjälp, Jesus, mig till himlens ro,
att jag hos dig får evigt bo.
“Jag kommer snart, o kära själ.”
Ja amen, kom, allt är nu väl.
 

Georg Weissel 1642
Jakob Arrhenius 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 2 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi