Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Begravning 242
242      Broder/Syster i Kristus

Friedrich F. Flemming 1811


 
1.
Broder/Syster i Kristus, du som nu i döden
vilar i frid från sorgerna och nöden,
Herren har kallat dig från jordens öden
hem till sin himmel.

2.
Stoftet vi bäddar djupt i jorden neder,
varligt sitt skydd Gud över graven breder,
men åt din ande nådigt han bereder
rum i sin boning.

3.
Jesus har torkat från ditt öga tåren.
Döden ej finner till Guds himmel spåren.
Där för de trogna blommar evigt våren
utan förvandling.

4.
Han som förmådde dödens välde bräcka,
Jesus, vars kärlek ingen tid kan släcka,
skall dig till evig härlighet uppväcka
en gång ur graven.

5.
Pris ske dig, Herre, konung över alla,
du som till livet vill i nåd oss kalla,
Gud, i din hand vi får oss anbefalla.
Amen, ja amen!
 

Niilo Engelbert Vainio 1900
G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi