Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Guds skapelse 450
Bibeln.se: Ps. 19
450      Himlars rymd sin konung ärar

Karl Johan Moring 1863


 
1.
Himlars rymd sin konung ärar,
himlars härar
prisar den dem väsen gett.
Fästet Skaparns namn förkunnar,
stjärnemunnar
sjunger utan vila det.

2.
Dagen spegla vill för dagen
anletsdragen
av den sol som evig är.
Natt som var, åt natt som bliver
budskap giver
att den Högste spiran bär.

3.
Allting skapat lyder Herran,
när och fjärran
i hans vilja rör sig allt.
Skåda dagens konungs bana,
se och spana,
går han ej som Gud befallt?

4.
Som en brudgum fram han träder,
ler och gläder,
tröttnar och till vila går.
Nästa dag han syns med samma
väg och flamma
som för tusen, tusen år.

5.
Vill du livets visdom finna,
vill du vinna
för ditt hjärta frid och tröst,
lyft mot Herren i det höga
upp ditt öga,
se hans verk och hör hans röst.
6.
Genom sekler, år och dagar
Herrens lagar
skall med samma kraft bestå.
Herrens löften gäller lika,
kan ej svika.
Vis är den som tror därpå.

7.
Herrens bud är uppenbara,
lyser klara
på den väg vi har att gå.
Herrens fruktan hjärtan renar,
ädelstenar
kan oss icke smycka så.

8.
Herre, vi har lätt att falla.
För oss alla
ligger frestarn i försåt.
Fast så ofta håg vi byter,
buden bryter,
fräls oss, Herre, och förlåt!

9.
Ära vare Gud i höjden,
friden, fröjden,
saligheten vare hans.
han skall oket sönderkrossa,
oss förlossa
som om ingen synd mer fanns.
 

Johan Ludvig Runeberg 1856
Bearb.

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 459 i finska psalmboken
Om Johan Ludvig Runeberg

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi