Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 520
520      När nu till jorden ner

Toivo Kuula 1918


 
1.
När nu till jorden ner
sig nattens mörker sänker,
jag upp till Jesus ser,
som livets ljus mig skänker.
Hos dig, o Jesus kär,
o Herre Jesus, blott solsken är.

2.
Jag tackar att som vän
jag nu till dig får bedja.
Jag vet att du igen
vill styrka mig och glädja.
Du tar mig i din famn,
o Herre Jesus, pris ske ditt namn.

3.
Fåfängligt var i dag
väl mycket som jag gjorde.
Så sällan vandrar jag
inför dig som jag borde.
Det ser och vet du väl,
det känner också min arma själ.
4.
Jag ber dig, Jesus god,
du ville det tillgiva.
Låt med ditt dyra blod
min skuld utstruken bliva.
Jag släpper förr ej dig
än du i kärlek välsignar mig.

5.
Min vän, jag lägger mig
i ditt beskydd till vila
och vaknar upp med dig
att till mitt dagsverk ila,
ty dag och natt du är,
o Herre Jesus, mig lika kär.
 

Paul Weber 1686
Lars Stenbäck 1865
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi