Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Marie bebådelsedag 55
Bibeln.se: Luk. 1:46-55
55      Min ande fröjdar sig i Gud

Strasbourg 1525


 
1.
Min ande fröjdar sig i Gud,
min själ med glada sångers ljud
upphöjer Herrens ära.
Ty till min ringhet har han sett,
den salighet han till mig gett
skall prisas fjärran, nära.
Den starke stora ting har gjort,
och heligt är hans namn och stort.
Han skall sin nåd ej spara.
Men släkte efter släkte får,
när de i Herrens fruktan går,
barmhärtighet erfara.
2.
Hans arm gjort stora ting med makt,
han skingrat deras stolta prakt
som övermod har visat.
I stoftet har han kungar böjt
och ringa män till ära höjt
och hungriga bespisat,
men rika låtit tomma gå.
Sitt trogna folk har Herren så
med kraft och nåd begåvat
och visar den barmhärtighet
som han för tid och evighet
åt fäderna har lovat.
 

Lars Stenbäck 1865
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi