Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Konfirmation 231
Samma melodi: 200, 233, 236, 441b
231      Som daggens pärlor glimmar

Finsk variant (Kuortane) av nr. 535


 
1.
Som daggens pärlor glimmar
och speglar solens sken
i morgonrodnads timmar
när himlen ljusnar ren,
så kommer dina unga
i vit och helig skrud
att prisa och lovsjunga
dig, Skapare och Gud.

2.
När alla späda knoppar
slår ut, och när man hör
högt över trädens toppar
en vårlig fågelkör,
då når de ungas trängtan
fram till den Högstes tron,
och deras bön och längtan
får liv i psalmens ton.
3.
Ja, ren och helig är den,
den ljusa ungdomsvår,
men vilsamt slingrar färden
igenom dalens snår.
Upp över bergen led oss
där ljusa stigar går,
och var i kärlek med oss
tills vi din himmel når.
 

Hilja Haahti 1906
G. A. Alfons Takolander 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi