Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Marie bebådelsedag 56
Bibeln.se: Luk. 1:42-55
56      Salig du och högt benådad

Kaj-Erik Gustafsson 1982


 
1.
Salig du och högt benådad,
Herrens mor som gömde Ordet.
Sjung med oss den nya sången,
av vars under världen skådar
intet, intet, intet.

2.
Ringhet är vad Gud har utvalt,
ringhet i ett mänskohjärta,
och vad är då tidens makter,
guldet som de har och vapnen?
intet, intet, intet.

3.
Tom den rike sänds tillbaka,
Salig är envar som hungrar.
Den som törstar, han må taga
livets vatten och betala
intet, intet, intet.

4.
Abraham fick se i fjärran
all välsignelses fullbordan.
Nu är himmelriket nära.
Vad är omöjligt för Herren?
intet, intet, intet.
5.
Släkte efter släkte öser
salighet ur detta under,
källan som brast fram i öknen.
De som finner den behöver
intet, intet, intet.

6.
Och när sista dagen slocknar
sjunger kyrkan med Maria
än Guds lov i aftonsången.
Vad skall skilja oss från honom?
intet, intet, intet.

7.
Såsom vattnet fyller havet
och ett barn sin moders väsen
skall den sången fylla alltet
med Guds nåd och ge den namnet:
Jesus, Jesus, Jesus.
 

Carl Olov Hartman 1964

 

 
Psalmkommentar

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi