Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Guds värld Morgon och afton 507
507      Ge mig Gud en lärkas tunga

Harald Andersén 1979


 
1.
Ge mig, Gud, en lärkas tunga
att jag jublande kan sjunga
rent och klart för dig!
Varje morgon vill jag lova
dig för livets rika gåva
som du skänkte mig.

2.
Himlen vittnar om din ära.
Låt min morgonvisa bära
lov från mig också.
Och när aftonklockan klingar,
låt min sång på lärkans vingar
dig i höjden nå.
3.
Mänskans sång och fågelns visa
mäktar aldrig nog dig prisa,
din barmhärtighet,
lika stor i ny och nedan,
hittills, nu och evigt sedan,
mer än änglar vet.

4.
Även under dagar hårda
vill du livets blomster vårda
enligt dina bud.
Sist när höstens dag är nära
får vårt livsträd frukter bära.
Evigt god är Gud!
 

Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1836, 1868
Viola Renvall 1978, 1979

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi