Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 407
407      O Jesus styr min vandring så

Tysk medeltida melodi / Handskrift i Dresden cirka 1560


 
1.
O Jesus, styr min vandring så,
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

2.
Mitt ljus, min väg! Se, jag är svag
och vet mig stappla varje dag.
Hjälp mig att jag ej vilse går
men vandrar tryggt i dina spår.

3.
Med livets kraft som är i dig,
o Jesus, styrk du även mig
att under prövotiden här
jag alltid har Guds vilja kär.

4.
Som du all världens lust försmått
lär mig att nöjas med min lott.
Som du försakade allt ditt
lär även mig försaka mitt.
5.
Du som för mig led kors och död,
lär mig att tåligt lida nöd
och i din närhet leva nöjd,
så att hos dig jag har min fröjd.

6.
Och du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanning utan brist,
lär mig att sky all lögn och list.

7.
Min väg, mitt ljus! Din vandel ren
mig lede med sitt klara sken,
så att du allt mitt goda är
och att allt gott av dig jag lär.

8.
Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesus, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.
 

Martin Behm 1610
Zacharias Topelius 1879
Bearb.

 

 
Se psalm 298 i finska psalmboken (Annan melodi men samma versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi