Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Pingst 108
108      Kom helge Ande Herre Gud

1400-tals handskrift / Erfurt 1524


 
1.
Kom, helge Ande, Herre Gud,
giv nåd att hålla dina bud,
vår köld, vår tröghet övervinn,
i oss din kärleks eld gjut in.
Du har församlat med ditt ljus
till samma tro och fårahus
ett folk av alla mål och ljud.
Och samfällt prisar vi dig, Gud:
Halleluja! Halleluja!

2.
Du helga ljus, låt livets ord
upplysa denna mörka jord.
Lär oss att känna Gud som är
vår skapare och fader kär.
Förklara Faderns välbehag
och falska läror från oss tag.
Ditt or är fast, ditt ord är visst.
Hjälp oss att tro på Jesus Krist.
Halleluja! Halleluja!
3.
Du helga eld, du ljuva tröst,
väck tro och kärlek i vårt bröst
att i din tjänst vi fasta står
och villigt under korset går.
Oss, Herre, med din kraft bered,
i mänsklig svaghet styrk och led
att här vi modigt strida må
och genom död till liv får gå.
Halleluja! Halleluja!
 

Martin Luther 1524
Till svenska 1567
Bearb.

 

 
Se psalm 114 i finska psalmboken (Annan melodi och annat versmått)

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi