Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Sånger för kyrkliga förrättningar Mottagande av paramenta och inventarier 752
Samma melodi: 39, 182, 316, 504, 748, 749, 750, 751, 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
752      Herre låt vår kyrka vara (v. 2)

Johann Schop 1642


 
1.
Herre, du bär jord och himmel,
du bär livet i din famn.
Du ger mening åt vår strävan,
ser oss alla, vet vårt namn.
Vi får lämna allt vi gör
i din hand, du som oss hör,
du som hjälper oss i nöden
och som leder våra öden.

2.
Herre, låt vår kyrka vara
vittne om din helighet
och låt oss härinne ana
mer än vad vi redan vet
om din godhet, om din makt
när vi ser din kyrkas prakt.
Och att du är här vi känner
när vi sitter här som vänner.
3.
Låt de ting som pryder kyrkan
också spegla vem du är.
Konstverk, föremål och färger
budskap om ditt väsen bär.
Låt också på samma sätt
oss få spegla vad du gett.
Gud, ta oss i bruk i världen
och välsigna oss på färden.

4.
Herre, du som skapat allting,
du vår tillflykt och vår tröst,
vi vill sjunga till din ära,
glädjen bär vår sång, vår röst.
Du är Herren, du är här.
Du är den som var och är.
Dig vi tillhör hela livet.
Tack för allt som blir oss givet.
 

Niilo Rauhala 2003
Catharina Östman 2003

 

 
Se psalm 842 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi