Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 84
84      På min väg av själviskhet

Alf Nybo 1982


 
1.
På min väg av själviskhet,
trots och fåfäng möda
blommar Kristi törne med
blommor dunkelröda.

2.
Frälsare - de dunkla blom
stilla jag begrundar
medan åter lidandets
fastetider stundar.

3.
Jag har inte älskat nog,
inte offrat livet.
Ändå är mig mer än liv
i dig, Kristus, givet.

4.
Jag har bara tänkt på mig
och min egen vinning
medan du för min skull bar
törnen vid din tinning.
5.
Jag har inte bett till dig,
inte som jag borde,
inte tackat dig för allt
som du för mig gjorde.

6.
Jag förtjänar straff och dom,
att av dig förskjutas,
ej att i din vida nåd
stilla inneslutas.

7.
På min väg av själviskhet
måste stum jag stanna
inför törnekronans ring
kring din bleka panna.
 

Viola Renvall 1942

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi