Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kristi kyrka 169
169      Guds menighet är jordens största under

Anfinn Hans August Øien 1967

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.
 
1.
Guds menighet är jordens största under!
När det som världen formar snabbt förgår
är Kristus i all evighet den samme,
och på den klippan fast hans rike står.
När världens välden stiger upp och störtar
går kyrkan mot sin fullkomnings vår.

2.
Så kommer dagen då allt hat skall smälta
likt is och snö dem sommarsolen tär.
Då faller ondskans makt, då skall dess välde
slås ned av dem som strider i Guds här.
Med jubel skall de skörda vad de sådde,
i salighet se Gud sådan han är.

3.
O helga hopp! O sanna, sälla löfte
av den som aldrig skiftar håg och art!
Är natten lång, är kampen full av plåga –
som morgonstjärnan lyser löftet klart.
Det är Guds eget ord: Du möter prövning,
men bär den modigt – se, jag kommer snart!
 

Ronald Fangen 1942
Ole Torvalds 1978

 

 
Se psalm 165 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi