Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Guds nåd i Kristus 273
Samma melodi: 120, 384
273      Säll den vars hopp till Jesus står

Wolfgang Köpfel 1538


 
1.
Säll den vars hopp till Jesus står,
vad som här än må hända.
Säll den i nöd och lust som får
till sådan vän sig vända.
Det är en vän att lita till,
som hjälpa kan och hjälpa vill
att fröjd och sorger bära.

2.
Han skyr ej ort där plåga bor,
ej rum där hälsan glädes.
Varhelst en själ på honom tror
är han med fröjd tillstädes.
Till sorgehus, till bröllopsfest
han kommer milt, den ädla gäst,
där blott han bjuds och kallas.

3.
Så blid och hjärtegod han är,
beredd att hos oss vara,
behöver för den hjälp begär
ej sina gåvor spara.
Själv konung över himmelrik
gör han sig dock den minsta lik
och är för oss en broder.
4.
O himlafröjd att tänka på:
den som Guds spira äger
vill ej den ringaste försmå,
men endast hjärtat väger.
Den som så högt sin tron har satt
vill vara allas del och skatt
som efter honom längtar.

5.
Kom, Jesus, kom och bli mig när,
kom till mitt hem, det ringa,
så ber jag fast jag fattig är
och mina gåvor inga.
Min boning är på glädje tom,
men kom, så kommer rikedom
och glädje utan like.

6.
Bli här vår gäst, o Jesus god,
och nådigt med oss handla.
Du kan för oss vår tåreflod
i glädjedryck förvandla.
Och när vår grav har öppnat sig,
tag oss som gäster upp till dig
i höga bröllopssalen.
 

Johan Ludvig Runeberg 1855
Bearb.

 

 
Se psalm 367 i finska psalmboken
Om Johan Ludvig Runeberg

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi