Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Fastetiden 68
Samma melodi: 263
68      Jesus lär mig rätt betrakta

Enoch Gläser (?) 1653


 
1.
Jesus, lär mig rätt betrakta
dina smärtor och din nöd
och din bittra, svåra död.
Låt mig också ödmjukt akta
på de dyra, helga sår
där jag liv och hälsa får.

2.
Hjälp att jag all världslig strävan
kan i dag ur hågen slå
och vid korset stadigt stå.
Räck till räddning i min bävan
droppar av ditt helga blod,
som kan stärka själ och mod.

3.
Öppna du förståndets öga
så att jag din kärlek ser
och den frälsning du mig ger
när på smärtans kors, det höga,
som Guds lamm du offras här
och all världens synder bär.

4.
Syndens allvar kan jag finna,
då för mig du svettats blod
när du inför döden stod
och du såg Guds vrede brinna
över synden, varmed jag
brutit mot Guds helga lag.
5.
Högfärd måste från mig vika
när du, som den högste är,
törnekrona ödmjuk bär.
Hur oss världen här kan svika
syns när först du blir berömd
och till korset sedan dömd.

6.
Så skall korset bli min ära
och ditt blod min högsta skatt;
ja, jag har mig föresatt
att din smälek tåligt bära,
hellre lida hån, förakt
än ha lust till världens prakt.

7.
Jesus, låt mig detta lära:
saligheten finner jag
blott hos dig som fyllt Guds lag,
ty jag kan ej rätt dig ära
eller leva som jag bör
om jag icke med dig dör.
 

Haquin Spegel 1694
Bearb.

 

 
Se psalm 56 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi