Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Skuld och förlåtelse 352
Samma melodi: 116, 128, 440a
352      Vart flyr jag för Gud

Nordisk folkmelodi (?) / Kangasala handskrift 1624


 
1.
Vart flyr jag från Gud och hans heliga lag?
Den drabbar mig nära och fjärran.
Hur skall jag på domens förfärliga dag
väl kunna bestå inför Herran?
Gud vare mig syndare nådig!

2.
Jag bävar, när upp emot himlen jag ser:
där står mina synder beskrivna.
Och vänder mot jorden jag blickarna ner:
se, här är de alla bedrivna.
Gud vare mig syndare nådig!

3.
Vart skall jag mig vända, var finner jag tröst
i denna min jämmer och smärta?
Förskräck jag av ångest mig slår för mitt bröst,
som hyser mitt syndiga hjärta,
Gud vare mig syndare nådig!

4.
Tag från mig, o Herre, mitt hjärta av sten
och skapa i stället ett annat,
ett hjärta vars strävan är helig och ren,
med krafter mot synden bemannat,
Gud vare mig syndare nådig!

5.
Min Gud, mig ej bort från ditt ansikte driv,
och tag ej ifrån mig din Ande.
Din frid åt mitt svidande samvete giv,
med tröst mina tårar du blande.
Gud vare mig syndare nådig!

6.
O Jesus, det blodet som talar så milt,
ditt blod som från korset flöt neder,
giv att det på mig ej må bliva förspillt.
På dig jag förtröstar och beder:
Gud vare mig syndare nådig!
 

Olof Kolmodin 1734
Bearb.

 

 
Se psalm 159 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi