Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Advent 1
Bibeln.se: Matt. 21:9
1      Hosianna

Georg Joseph Vogler 1796


 
:,:Hosianna Davids son,
välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!:,:
:,:Hosianna! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!:,:
 

Enligt Matt 21:9

 

 
Psalmkommentar
Se psalm 1 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi