Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Kyrkoåret Advent 11
Samma melodi: 89, 372, 538, 546
11      När vintermörkret kring oss står

Johann Crüger 1640


 
1.
När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2.
I dag densamme som igår,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3.
Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd,
ditt liv åt ärans konung vig.
Sin salighet han bjuder dig.
4.
Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid,
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5.
Snart denna världens tid förgår.
Då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.
 

Edvard Evers 1914

 

 
Johann Crüger i Wikipedia

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi