Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 421
Samma melodi: 412
421      Väldig är Guds nåd

Svensk folkmelodi


 
1.
Väldig är Gud nåd över mig, över dig,
ja, över syndare alla.
Gud försonat världen i Kristus med sig.
Må vi med lovsång nedfalla!
Synden är väl stor, men större dock Guds nåd.
Förrän världen var, han funnit detta råd:
låta den ende Sonen för syndare dö,
frälsa den brottsliga världen.

2.
Under över under att detta har skett,
Jesus för oss lidit döden.
Sådan Gud som vår har ej någon än sett:
syndare frälsas ur nöden.
Blodet plånat ut all världens syndamängd,
öppnat himlens port som blev i Adam stängd.
Allt, ja, allt är redo i medlarens namn.
Syndare, kom nu till Jesus!

3.
Brottslig och fördömd inför varje Guds bud
– var vill du räddning väl finna?
Huru skall du kunna bestå inför Gud,
huru hans salighet vinna?
Du ej räddas kan, om nåd du ej tar mot.
Du ock böjas skall en gång till Jesu fot.
Böj dig då idag, medan frälsning dig bjuds,
skynda, ja skynda till Jesus!

4.
Den till honom kommer han kastar ej ut.
Öppen hans famn står för alla.
Dristigt inför honom ditt hjärta utgjut.
Räds ej att honom åkalla.
Han dig känner väl, han köpt dig som du är,
därför ock din själ oändligt värde bär.
Lämna då ditt hjärta åt Jesus just nu!
Länge han därpå har väntat.

5.
Tiden hastigt ilar, du rycks ju med makt
framåt till okända öden.
Huru kan du möta vad Gud förelagt?
Alla är förelagt döden.
Tiden är så kort, ack, vad du gör, gör snart!
Kasta icke bort den nåd som underbart
Jesus dig förvärvat. Den bjudes dig än.
Väldig den är över alla.
 

Arvid Hydén 1903
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi