Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Tvivel och tro 335
Samma melodi: 112
335      Jesus din ljuva förening att smaka

Finsk variant av tysk 1500-talsmelodi


 
1.
Jesus, din ljuva förening att smaka
längtar och trängtar mitt hjärta och sinn.
Skilj mig från allt som mig håller tillbaka,
drag mig till dig, jag vill helt vara din.
Herre, jag känner mitt djupa elände,
syndens fördärv som har makt över mig.
Du som i själen min trosgnista tände,
låt mig för alltid få leva för dig.

2.
Jesus, jag ber dig att nådigt mig stärka,
skänk du mig kraften som lyfter och bär,
kraften som visar vad Anden kan verka.
Locka och led mig, så svag som jag är.
Allt vad jag äger jag gärna vill giva
blott i mitt hjärta du, Jesus, vill bo,
blott du i nåd ur min själ vill fördriva
allt som förtar mig min innersta ro.

3.
Ack om jag kunde det ena få lära:
offra mig helt som du gjorde det, du
Jesus, som villigt gick korset att bära.
Långt från din kärlek jag vandrar ännu.
Jesus, du gav mig ett höranda öra,
räck mig tillika din mäktiga hand,
så att jag alltid min levnad kan föra
rätt som en kristen på väg till ditt land.

4.
Jesus, när vill du ta från mig min fruktan,
när vill du lära mig fatta ditt råd?
När ger du stormen i själen din tuktan?
Stilla den, Herre, och ge mig din nåd.
Över mig, Jesus, jag ber, dig förbarma,
dölj ej ditt ansikte evigt för mig.
Du som har skatter för andligen arma,
uppfyll mitt fattiga hjärta med dig.

5.
Jesus, min Frälsare, låt mig få minna
dig om ditt löftes orubbliga ord:
“Be mig så får ni, och sök, skall ni finna.
Kom, se här dukas er konungens bord.”
Hjälpt blev ju kvinnan från Kanaans nejder.
Jag vill ock bedja och icke bli still
förrän mitt hjärta, dess oro och fejder
lugnats av ordet: “Dig ske som du vill.”
 

Johann Ludwig Konrad Allendorf 1712
Emil Bernhard Holmsten 1927
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi