Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Gudstjänstlivet Kristi kyrka 167
Samma melodi: 490
167      Sin enda grund har kyrkan

Samuel Sebastian Wesley 1864


 
1.
Sin enda grund har kyrkan
i Kristus, Frälsaren.
Hon är Guds egen byggnad,
den nya skapelsen.
Hon var den Kristus sökte
med evangelium,
den brud han återlöste
från världen med sitt blod.

2.
Fast spridd i många länder
är kyrkan endast en
och har en enda Herre
och en bekännelse.
Av vatten född och Ande
till ett och samma hopp
hon går till löfteslandet
med samma resekost.

3.
Med undran och med löje
ser världen hur hon slits
av tusen tvister sönder
och nekar sig Guds frid.
Hur sällsamt klingar orden
i kyrkor utan fred
om Herrens frid på jorden,
om Guds barmhärtighet.
4.
När lögn och våld förmeras,
var är då jordens salt?
Vem hjälper och vem helar
vid världens sönderfall?
Må kyrkan bli som fordom
ett hjärta och en själ,
en fristad mitt i oron,
för sanningen ett värn.

5.
Guds kyrka är gemenskap
med Fadern och hans Son,
det skådar hon och erfar
i Andens kraft och nåd.
Guds helgon och martyrer
betygar det med blod.
Omkring dem sjunger rymden
där segerns kyrka bor.
 

Carl Olov Hartman 1981 fritt efter
Samuel John Stone 1866

 

 
Se psalm 164 i finska psalmboken

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi