Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Livet i Kristus Kallelse och efterföljd 408
Samma melodi: 3, 37, 43, 377, 519
408      Vad gott kan jag väl göra

Fransk 1557


 
1.
Vad gott kan jag väl göra
av egen kraft, min Gud,
om jag försummar höra
ditt ord och dina bud?
Så led mig, att jag får
dig följa här i världen
och ej på levnadsfärden
från rätta vägen går.

2.
Lär mig att fly det onda
och allt som frestar mig.
Lär mig i nöden grunda
min tillit helt på dig.
Hjälp mig att taga an
och oförtröttad sprida
ditt budskap långt och vida
på alla sätt jag kan.

3.
Hjälp mig att ej förhävas
när allting går mig väl,
och låt av nåd förkvävas
allt högmod i min själ,
att jag, i tron befäst,
allt mera kan mig glädja
och till dig, Fader, bedja
i motgång allra mest.
4.
Lär mig din rena lära
rätt fatta och förstå,
den i mitt hjärta bära
och ej ifrån den gå,
att jag i handling vet
på dina bud att akta
och helig mig betrakta
i din rättfärdighet.

5.
Låt tron i mig få verka
vad jag än tar mig för,
att man må kunna märka
vad tro och kärlek gör.
Hjälp mig i denna värld
att dig osjälviskt tjäna
och sist mig, Gud, förläna
en salig hädanfärd.
 

Gustaf Ållon 1694
Bearb.

 

 

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi