Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English
Förstasidan Enligt avdelning Det eviga livet Det kristna hoppet 577
Samma melodi: ,
577      En liten tid vi vandrar här

Burkhard Waldis 1553


 
1.
En liten tid vi vandrar här
som främlingar i världen.
Vår själ som tunga bojor bär
blir ofta trött på färden.
Vi längtar till vårt rätta hem,
Guds nya stad, Jerusalem,
som han de trogna lovat.

2.
När Herren löser våra band
att hem till sig oss föra
och oss i härlighetens land
med Kristus saliggöra,
då vaknar vi som ur en dröm,
och detta livets snabba ström
är som en våg förrunnen.

3.
I Herrens glädje vaknar vi,
och löst är då vår tunga.
Då kan vår frälsta ande fri
förlossaren lovsjunga,
ty stora ting med oss han gjort,
ja, han har öppnat himlens port
för alla folk och stammar.
4.
Så fräls oss, Gud, från syndens tvång,
och ge oss mod i striden.
Om än vår prövotid syns lång,
så är den snart förliden.
Gud, gör vår ande glad och stark.
Som regnet över törstig mark
låt nåd från höjden strömma.

5.
De trogna som med tårar sått,
de skall med jubel skära
den rika säd som de har fått
och sina kärvar bära.
Med glädje får de vända hem,
ty Herrens nåd är över dem
som villigt honom tjänar.
 

Zacharias Topelius 1879
Bearb.

 

 
Om Zacharias Topelius

Upphovsrätt i psalmboken (pdf)
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmboken Kakor (cookies)Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi