Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


79 Konung med törnekrona

Kyrkoåret / Fastetiden

Textförfattare

Jacob Tegengren (1875–1956) var i princip hela sitt liv Österbotten trogen. Vid sekelskiftet vistades han dock en tid i Danmark och bekantade sig där med den danska folkhögskolan. Hemkommen blev han den första rektorn vid den skola som nu bär namnet Södra Österbottens folkakademi i Närpes Yttermark. Under den ryska tiden var det dock inte möjligt att starta en folkhögskola enligt nordisk modell, så folkakademin verkade de första åren som lantmanna- och husmodersskola. Tegengren slutade sitt liv i Vörå, där han var bankdirektör.

Våren på de vida österbottniska slätterna och vintrarnas vida stjärnhimmel påverkade Tegengrens lyrik. Han såg in i människosjälens eget landskap, där ljus och skugga, tro och tvivel ständigt växlar. År 1900 gav Tegengren ut sin första diktsamling, men först med diktsamlingen "Ny vår" 1913 börjar det specifikt tegengrenska draget märkas. Hans två sista diktsamlingar heter "Mot skuggorna" 1939 och "Sista milstolpen" 1946. Den lyriska utstrålningen hos Tegengren har sagts vara av en andligt renande art. Detta gäller inte minst hans psalmer. Han var medlem i den kommitté som gjorde 1922 års tilläggsförslag till 1886 års psalmbok. I 1986 års psalmbok har han tolv originalpsalmer och sju översättningar.

Kompositör
Karl Olander (1863–1942) föddes i Nystad. Han prästvigdes år 1890 och tjänstgjorde som präst bl.a. i Vasa, Åbo, Oravais och Nagu. Olander var mycket musikalisk och verkade också som kompositör. Som kompositör var han helt självlärd. Olanders musikaliska begåvning togs tillvara också på rikskyrkligt plan, så att han var sekreterare i kyrkomötets koralutskott och medlem i mässmelodikommittén. Han var därtill medlem av Finlands svenska kyrkosångsutskott, föregångaren till det nuvarande Finlands svenska kyrkosångsförbund. Det sägs om Olander att han, när krafterna avtog på ålderdomen, slöt sig i sin egen värld och samlade sig kring det uppbyggliga och musikaliska. Långa stunder satt han vid pianot eller skrivbordet och komponerade. Speciellt intresserade han sig för Psaltaren. I psalmboken har vi som minne av Olander melodin till Tegengrens psalm.

Innehåll

Tegengrens text kan karakteriseras som en tillbedjan inför Kristi kors. I den första strofen frammanas bilden av den korsfäste, men Tegengren stannar inte vid det. Också hans uppdrag på korset lyftes fram: "synden du kom att sona, / döden du övervann." Den innehållsrika första strofen utmynnar i det som skedde på den första påskmorgonen: "livets sol ur din grift upprann." I den andra strofen är Kristus den som räcker oss sin starka hand när vi vandrar vilse i mörkret, han "tänder oss ljus i mörkret, / leder oss med sin milda röst". Guds ledning i den kristnes liv blir här starkt betonad. Den tredje och sista strofen vidgar perspektivet: "och till ett folk förena / alla som dig ha kär." Tegengrens bön var att alla skulle samlas i Kristi namn, att olika slag av murar mellan människorna skulle falla.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi