Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


189 Herren är i sitt heliga tempel

Gudstjänstlivet / Gudstjänsten

Textförfattare

Britt Gerda Hallqvist (1914–1997), känd som Britt G. Hallqvist, började skriva verser och dikter som åttaåring. Sedan följde en livslång litterär verksamhet som författare och översättare med ett mycket brett register. Hon har skrivit omkring 40 barnböcker. Också som översättare var hon produktiv: hon översatte allt mellan operan Rigoletto och musikalen Jesus Christ Superstar. Som dramaöversättare var hon speciellt flitig. Bl.a. försåg hon Dramaten i Stockholm med 12 översättningar av Shakespeare. Hon samarbetade med Ingmar Bergman, och det lär vara han som har myntat vad G:et i hennes namn stod för: Genial. För skolbruk gjorde hon läseböcker, teaterstycken och antologier. För kyrkans bruk skrev hon psalmer, böner och andra liturgiska texter.

Britt G. var medlem i olika kyrkliga kommittéer i Sverige. En speciell insats gjorde hon också i den finlandssvenska psalmbokskommittén, som anlitade henne som psalmbearbetare och textförfattare. Hennes namn är i den finlandssvenska psalmboken förknippat med 29 psalmer, av vilka 9 är original och 20 är översättningar. Hon verkar ha haft ett speciell förkärlek för Norge genom att hon har översatt många av Svein Ellingsens texter. Hennes samarbete med tonsättaren och kyrkomusikern Egil Hovland var mycket produktivt.

Hon har erhållit många utmärkelser, bland dem Svenska Akademiens översättarpris och Litteraturfrämjandets stora barnbokspris, båda 1976. Teologie hedersdoktor blev hon vid Lunds universitet år 1983.

Kompositör
Carl-Bertil Agnestig (f. 1924) har verkat som musikpedagog och körledare i Stockholm. Han har en betydande musikpedagogisk bokutgivning. Speciellt har han intresserat sig för barnkören och utgivit ett körpedagogiskt studiematerial i flera delar, kallat Diskanten. Hans barnkörsnoter är bekanta också för finlandssvenska barn. Pianopedagogik är ett annat av hans intresseområden. Många unga pianister har använt sig av hans pianoskola. Även för flöjten har han utarbetat pedagogiskt material. Så sjöngs "Herren är i sitt heliga tempel" i barnkören innan sången fanns i psalmboken!

Innehåll

Psalmförfattaren har kanhända hämtat en viss inspiration i Psaltaren 84:1-5. Bibeltexten talar liksom Hallqvists text om längtan till Herrens hus, om svalan som funnit ett bo för sina ungar, om jubel och lovsång i Guds hus. Herrens tempel blir det hem där den jäktade kan lugna ner sig, lyssna till hans röst och ta emot det han ger för att sedan gå ut i frid i vardagen igen, befriad från "rädsla och bördor och tvekan".

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi