Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


2 Gläd dig du Kristi brud

Kyrkoåret / Advent

Textförfattare

Texten är troligen från början dansk och skrevs på 1500-talet. Den första svenska översättningen trycktes 1642. I den formen infördes den i vår första officiella psalmbok (1695): "Frögda tigh du Christi Brudh". Britt G. Hallqvist har med enkla medel moderniserat språket och fört psalmens innehåll närmare bibeltexten. T.ex det gamla uttrycket "Vår konung vi hembära" kunde missförstås och har i den bearbetade texten blivit "Vår konung är nu nära".

Kompositör
Jakob Regnart (1540–cirka 1600) var från Nederländerna, men redan som pojke anställdes han vid kejsarens hov i Wien. Han arbetade sedan som kapellmästare vid olika furste- och kejsarhov bl.a. i Prag och Innsbruck. Han komponerade från början melodin till en världslig text. År 1574 utgav han en samling andliga sånger. I Sverige, och därmed också i Finland, är melodin för första gången känd i Ålem-handskriften 1645.

Innehåll

Psalmtexten bygger på bibelberättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna (Markus 11:1–11). Folket hyllar Jesus med att strö ut kläder och palmblad på vägen och med att ropa: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!" Den tiden trodde man att Messias skulle komma och återupprätta det rike som kung David en gång grundlagt. Folket bekänner alltså att Jesus är Messias. Psalmen har också andra bibelanknytningar. I psalmens första, tredje och kanske också fjärde vers hittar vi ett bildspråk som anknyter till bröllop. Det bildspråket finns i bibelboken Höga visan och brukar kallas brudmystik. I psalmtexten är Kristus brudgummen och församlingen är bruden. Psalmen är oftast gudstjänstens huvudpsalm, "Dagens psalm" på första söndagen i advent, därför att den anknyter så nära till evangeliet på den stora helgdagen.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi