Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


118 Grip du mig helige Ande

Kyrkoåret / Pingst

Textförfattare

Pia Perkiö (f. 1944) har skrivit många sånger för barn och ungdom. Hon har publicerat flera diktsamlingar, skrivit texten bl.a. till en missionskantat och till en kyrko-opera. Till utbildningen är hon diakon.

Kompositör
Ilkka Kuusisto (f. 1933) har komponerat melodin. Kuusisto är kantor-organist och kapellmästare. Han är en känd musikledare i många sammanhang, bl.a. som dirigent vid Finlands Nationalopera. Som tonsättare har Kuusisto skrivit allt från barnsånger till operor. Han har en fördomsfri experimentlusta när det gäller musiken. Melodin till den här psalmen kan karakteriseras som ett mellanting mellan gammal koral och ungdomsvisa till gitarrkomp. Så har också melodin försetts med gitarranalys.

Innehåll

Pingsten är kyrkans födelsedag. Helgen hör vid sidan av jul och påsk till de stora högtiderna. De gamla pingstpsalmerna i psalmboken är ärevördiga och flera härstammar från medeltiden. De talar om Anden, den tredje personen i Guds Treenighet, som den helige Ande, sanningens Ande, upplysaren, hjälparen etc. Den här psalmen har ett annat grepp. Den är en ung människan bön inför valet av livsinriktning och frågan om livets mening. Psalmen är en bön om tro på att Jesus leder ifråga om livsuppgiften. Varje vers börjar med en bön till Anden: grip mig, rör vid mig, sporra mig, upplys mig. I den sista versen tackar sångaren för att Kristus kan använda honom, att han har en uppgift att fylla. I synnerhet på finskt håll sjunger ungdomar psalmen ganska flitigt. Gitarren är då ett naturligt ackompanjemangsinstrument.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi