Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


539 En vänlig grönskas rika dräkt

Livet i Guds värld / Årets tider

Textförfattare

Carl David af Wirsén (1842–1912) inspirerades till en sommarpsalm utgående från en av midsommardagens bibeltexter. Han var docent i litteraturhistoria vid Uppsala Universitet och var också professor i estetik. År 1878 erhöll han Karl XIV Johans pris för litterära förtjänster. Följande år blev han ledamot av Svenska Akademien, och år 1884 dess ständige sekreterare. Han var mycket lärd och kunde fjorton olika språk.

Kompositör
Melodin är av Waldemar Åhlén (1894–1982), organist och kompositör. Denna sång är troligen hans mest kända genom att körsångarna har haft den på sin stamrepertoar i årtionden. Den publicerades i tryck år 1933. Åhlén gjorde ett långt dagsverke som organist i Jacobs kyrka i Stockholm från år 1928 fram till sin pensionering. Dessutom var han sånglärare och musikkonsulent vid Stockholms folkskolor.

Innehåll

En vänlig grönskas rika dräkt är skriven till midsommardagens profetia ur Jesaja, kapitel 40. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar när Herrens andedräkt blåser därpå, ja folket är gräs, säger profeten. De tre första verserna är en naturbeskrivning och de sjungs också mest. Den tredje versens slutrad att Herrens ord förbliver, när blommorna vissnar ner och dör, och motiven om livet i den eviga sommaren i den fjärde versen är hämtade från Jesaja. "Min vän är min och jag är hans" är brudmystik från Höga Visan 2:16. Ingen skall kunna slita det band som råder mellan brud och brudgum. Människan liknas också vid en växt som Herren skall omplantera i paradiset, "där intet vissnar mera".

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi