Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


15 Världens Frälsare är här

Kyrkoåret / Jul

Textförfattare

Psalmen hör till våra allra äldsta psalmer. Den är skriven av biskop Aurelius Ambrosius (cirka 340–397), som har brukat kallas den latinska hymnens fader. År 369 blev han romersk ståthållare över Norditalien, men han blev fem år senare vald till biskop i Milano. Ambrosius förstod sig på församlingssång i gudstjänsten. Tack vare honom blev både psaltarpsalmen och hymnen församlingssång. Hymnerna upptogs dock i gudstjänstordningarna först på 900-talet. Ambrosius skrev enkla och folkliga, men språkligt lysande hymner. Berömt är det" ambrosianska versmåttet". Hymnerna är i princip syllabiska, d.v.s. har en not mot varje stavelse i texten. Två hymner av Ambrosius finns i psalmboken: "Världens Frälsare är här" och nr 514 "Tack Fader för den dag du gav". Den sistnämnda är en nyintagen psalm, den förstnämnda hade i 1943 års psalmbok anslaget "Jesus Kristus kommen är".

Kompositör
Den gregorianska hymnmelodin kan eventuellt också vara skapad av Ambrosius. Den omformades i Tyskland år 1524 till en rytmisk koralvisa, som passade bra ihop med Luthers översättning till tyska. Den melodiformen gäller fortfarande i vår psalmbok.

Innehåll

Egentligen är psalmen från början en adventshymn, på latin "Veni redemptor gentium" (Folkens Frälsare, kom). Den blev till på 300-talet, samtidigt som den nicenska trosbekännelsen. Man preciserade då den kristna läran gentemot villolärorna. Huvudtankarna i psalmen känns igen från andra trosartikeln så som Nicænum utformar den: att Kristus är ett med Fadern, att han har blivit människa, att han har utgått från Fadern, kommit till jorden genom ett under och återvänt till Faderns tron. Den första svenska översättningen trycktes år 1536 i "Swenske Songer eller Wijsor" och infördes i 1695 års psalmbok som en julpsalm. I Luthers tyska tolkning av hymnen betonas också julens under och att detta att Kristus kom är en historisk händelse.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi