Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


341 O Herre i dina händer

Livet i Kristus / Tvivel och tro

Textförfattare

Viola Renvall föddes 6.4.1905 i Tammerfors och gick i skola där. Hon avlade filosofie magisters-examen år 1932 och verkade som lärare i svenska och historia, på 1930-talet vid Svenska samskolan i Tfrs och från 1950 till 1970 vid Pargas svenska samskola. Hon var från 1936 gift med författaren och läraren Hjalmar Krokfors. Efter giftermålet flyttade paret till Österbotten, där maken verkade som lärare. Viola Renvall hade ingen egen lärartjänst under den tid när de tre barnen växte upp, men vikarierade ibland sin man.

Som författare debuterade Viola Renvall år 1929 med diktsamlingen "Inom kretsen". Efter den boken utgav hon ytterligare tretton diktsamlingar och tre urvalssamlingar med dikter om barn och natur, kärlek, liv och död. Också resedikter ingick i hennes repertoar, eftersom hon tyckte om att resa. Som ung skrev hon rimmad dikt, men övergick senare till orimmad. Hennes dikter har sagts präglas av en rik lyrisk känsla och i många fall innerlig religiositet. De hörde i många år till de oftast önskade i det finlandssvenska radioprogrammet "Önskedikten". Viola Renvall förstod sig på barnens psykologi och behov, och det gjorde henne till en uppskattad författare av sagor. Fem sagoböcker utgav hon. År 1973 utkom samlingsvolymen "Tio sagor om skogsfolket", som var ett urval ur två tidigare samlingar.

Viola Renvall dog år 1998 och begravdes på sin 93-årsdag.

Psalmen "O Herre, i dina händer" ingår också i Sveriges psalmbok från 1986 (Den svenska psalmboken nr 520). I den finlandssvenska psalmboken 1986 finns ytterligare två originalpsalmer av Viola Renvall (nr 84 och 345).

Kompositör
Sulo Salonen föddes 27.1.1899 i Pyttis.Han var trots sitt finsktklingande namn en finlandssvensk kyrkomusiker som verkade i Jakobstad och Sibbo. År 1971 erhöll han professors titel och värdighet.

Under krigstiden idkade Salonen kompositionsstudier per korrespondens för Günther Raphael i Tyskland. Som kompositör blev han betydande. Han tog vara på de s.k. nysakliga strömningar som rörde sig i tiden och innebar att t.ex. körsången utvecklades mot ett genomskinligare och rakare sångsätt. Det gynnade polyfoni och vokal kontrapunkt.

Verksamheten som tonsättare resulterade i en stor mängd motetter för kyrkligt bruk. År 1962 vann han första priset i Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlags kompositionstävling med sina evangeliemotetter. "Ett urval motetter" utgavs till hundraårsminnet av Salonens födelse.

Utöver motetterna tillkom många andra verk. "Missa a cappella" (1957) är den första fullständiga finska mässan. Salonen har också skrivit ett "Requiem" (1962), det första i sitt slag i Finland och hans största verk. Dessutom finns det många orgelkompositioner och sånger både för solo och kör av hans hand. Hans sista större verk för kör tillkom under åren 1972-1973: "Missa cum jubilo" och "De profundis".

Sulo Salonen avled i Pernå 21.5.1976.

Innehåll

Viola Renvalls text talar om en situation som verkar hopplös och där man inte ser någon utväg. Men i själva verket är inte psalmen så dyster som den först verkar. Den tröst sångaren har är den som varje kristen har: att överlämna allt i livet åt Gud. Texten lyser av djup tro. Den tröst Gud ger "övergår alla tankar" och "fyller ett fattigt intet / till randen med evighet".

Psalmen blev till 1933 - i författarens ungdom. Den har en allmängiltig text för alla tider.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi