Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


482 Ett vänligt ord kan göra under

Livet i Guds värld / Ansvar och tjänande

Textförfattare

Paul Nilsson (1866–1951) har skrivit åtta psalmer i vår psalmbok. Han var präst och en av den svenska ungkyrkorörelsens psalmförfattare. Han skrev gärna sina psalmer till gamla kända koraler. Som psalmdiktare har han betecknats som gudstjänstens och kyrkoårets skald. Han utgav flera psalmhäften. Det första häftet utkom 1895 och hade titeln "Återljud från Tämplet". "Se vi går upp till Jerusalem" publicerades 1898. Den hade ursprungligen fjorton strofer, men förkortades för att ingå i ett psalmboksförslag 1906.

Nilsson hade flera diktarsträngar än psalmer på sin lyra. År 1908 vann han Svenska Akademiens pris för diktcykeln "Ryttarns Matts".

Paul Nilsson var också en duktig körledare. I en av sina första församlingar, Levene, lyckades han bilda en stor och framgångsrik kyrkokör. Den blev honom till mycken heder och var hans livs stolthet, säger psalmforskaren Oscar Lövgren.

Han utnämndes också till hovpredikant.

Kompositör
Melodin är av okänd kompositör, publicerad i Hamburg 1690. Den sjungs i den finlandssvenska psalmboken i två versioner, längre och kortare melodiform. "Ett vänligt ord" sjungs till den kortare formen. Den längre melodiformen finns bl.a. på Gesangbuch.org med texten "Dir, dir, Jehova will ich singen".

Innehåll

Paul Nilsson skrev den här psalmen på äldre dagar. Han talar både ur sin vardagserfarenhet och ur ett bibliskt perspektiv. De små positiva tingen som människor gör för varandra sätter en guldkant på vardagen och gör livet lättare att leva. Författaren sätter in våra små vänligheter i ett bibliskt sammanhang. Det sammanhanget är Matteusevangeliets 25 kapitel. Där säger Jesus att vad vi har gjort för någon av dessa minsta som är hans bröder, det har vi gjort för honom. Därför kan Nilsson skriva: "Ett vänligt ord är änglabud, / en hälsning ifrån Herren Gud" (v. 1). Psalmens sista vers är en direkt anspelning på Matteus 25. Bägaren med vatten, som ges för kärleks skull, "den gåvan blir i himlen skriven, / den lönar Gud på domedag. / Vad här du gav i smått och stort, / det har mot Herren själv du gjort." Psalmen är en diakonal psalm. Den talar om tjänsten åt nästan.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi