Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


265 Jesus är min vän den bästa

Livet i Kristus / Guds nåd i Kristus

Textförfattare

Jakob Arrhenius (1642–1725) var först sekreterare vid Uppsala akademi och senare akademiräntmästare. År 1687 blev han professor i historia. Han är ändå mest känd för eftervärlden som psalmdiktare. Arrhenius var en skicklig affärsman, som samtidigt var omutligt redbar, sägs det. Han ordnade upp universitetets arkiv och affärer.

Carl-Henrik Martling skriver i sitt kyrkohistoriska personlexikon att "Jakob Arrhenius var en egendomlig dubbelnatur. Som ekonom var han en knarrig ämbetsman och en effektiv ”praktikus med hårda nävar”. Som psalmförfattare var han en from mystiker och förpietist, lärjunge till Johann Arndt."

Psalmboksarbete låg i tiden och Jesus är min vän den bästa publicerades första gången i tryck i Arrhenius andra utökade upplaga av Psalme-Profwer 1691. Arrhenius var också en flitig bidragsgivare till Jesper Swedbergs psalmbok 1694. Därmed kom han att få en framträdande ställning i den första rikspsalmboken, 1695 års psalmbok, som mycket långt byggde på den swedbergska.

Kompositör
Gustaf Düben d.ä. (1624–1690) var hovkapellmästare och organist vid Tyska kyrkan i Stockholm. På denna post efterträdde han sin far Andreas år 1662. Han betecknas som den ledande personligheten i Sveriges musikliv från omkring 1660 fram till sin död. Han var också en framgångsrik kompositör och utgav år 1674 musiken till Samuel Columbus "Odæ Sveticæ". Där publicerades också melodin till "Jesus är min vän den bästa."

Innehåll

Texten är skriven i parafrasens form över några verser i Romarbrevet 8 och handlar om tilliten till Jesus. Man har jämfört Arrhenius med den berömda kristna andaktsboksförfattaren Johann Arndt. Den gemensamma nämnaren är deras Kristus-mystik. Psalmen har en frimodig förtröstan och hör till kärnpsalmerna i psalmboken genom att den genom tiderna har varit i flitig användning.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi