Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


581 Det finns en väg till himmelen

Det eviga livet / Det kristna hoppet

Textförfattare

Bo Setterlind (1923-1991) var mest känd som poet. Han skrev drygt sjuttio olika verk i många andra stilar och former än de poetiska. Den litterära produktionen omfattade allt från barnböcker och romaner till reseskildringar och debattskrifter.

Kompositör
Melodin har en mollton som är speciell för folkliga koraler. Vi är vana vid att de rikssvenska folkliga koralerna kommer från Dalarna och i viss mån från Skåne, men denna melodi härstammar från Sköldinge i Södermanland.

Innehåll

Denna psalm sägs vara den mest sjungna av Bo Setterlinds psalmer i "Den svenska psalmboken" (Sverige). Där ingår nio originalpsalmer av Setterlind, i den finlandssvenska finns två. Också i Finland sjungs denna psalm rätt ofta. Texten handlar om vägen till himlen. Bibeln har två sätt att tala om vägen till himlen. Det ena sättet är det ängsliga, där man framhåller svårigheterna och farorna som kan möta på den smala vägen. Det andra sättet är att skildra vägen till himlen som en härlig väg, eftersom Jesus inte bara visar oss vägen utan själv är vägen (Johannesevangeliet 14:1-6). Setterlind ansluter sig till det andra sättet. Lita på Gud så når du målet, det är hans budskap.

Det finns en rad i psalmen som har kritiserats på sina håll eftersom den kan missförstås så, att alla slingervägar skulle leda till himlen. Om vägen till himlen säger nämligen Setterlind: "var än den går, den går till Gud." Men alla vingliga stigar som människor viker in på genom livet är inte Guds väg som leder till målet. Snarare handlar väl texten om den smala vägen: ibland har den lättare passager, ibland svårare, men genom vilka svårigheter och prövningar den smala vägen än går, går den till Gud.

Setterlind karakteriserar själv psalmen på följande sätt (citatet enligt Ronnås: Våra gemensamma psalmer):

Det är en folklig koral till både text och musik. Den har en enkel typ av fromhet som jag föredrar. De folkliga koralerna har också alltid målet klart, himlen. Bilden av vägen är den mest brukade bilden i trons sammanhang ända sedan Augustinus dagar. Tredje versen är en sammanfattning av kristen tro. Dess sista rad "det går en bro från tro till ro" är mycket ofta citerad. I den versen finns också en återklang av mötet mellan aposteln Tomas och Jesus efter Jesu uppståndelse.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi