Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


146 Vi tror på en allsmäktig Gud

Gudstjänstlivet / Guds treenighet

Textförfattare

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben. Den dagen står det fortfarande Martin i vår namnsdagskalender. Under studieåren blev han munk i augustinereremiternas kloster i Erfurt. Luther kallas den evangeliska psalmsångens fader, därför att han införde församlingssång, psalmsång i vår mening, i gudstjänsten. Han såg det pedagogiska i att kyrkfolket skulle få lära sig evangeliet genom att sjunga det. Luther var själv också professor vid universitetet i Wittenberg, där han kom att verka en stor del av sitt liv. På slottskyrkodörren i Wittenberg spikade han också år 1517 upp sina berömda teser, som enligt tidens sed var ämnade som inbjudan till disputation. Teserna var skrivna mot avlatshandeln, då man köpte syndernas förlåtelse för pengar. Utan att Luther själv hade menat det blev teserna upphov till reformationen och senare den lutherska kyrkan och de andra protestantiska kyrkosamfunden. I samband med att reformationen hade tagit fart blev Luther vid 40 års ålder psalmdiktare. Han skrev 37 psalmer, av vilka vi fortfarande har ett tjugotal i vår psalmbok. Luther dog efter ett arbetsfyllt och dramatiskt liv år 1546.

Den första lutherska psalmboken var "Achtliederbuch". Den kallades så för att den innehöll åtta psalmer.

Kompositör
Melodin med Luthers text publicerades första gången 1524 i Johann Walters "Geystliche gesangk Buchleyn", Wittenberg. Melodin associerade till den medeltida hymn sången bygger på. Det är inte känt om det var Walter eller Luther som anpassade den gregorianska melodin till den strofiska texten.

Innehåll

Texten bygger på en enstrofig trosbekännelsehymn från 1300-talet. År 1417 fann man den med latinsk-tysk parallelltext i en handskrift i Breslau. Luther använde de första raderna i den tyska texten och utvidgade sången så att den fick tre strofer som parafraserade trosbekännelsens tre artiklar. I Luthers mässa på folkspråket, "Deutsche Messe" 1526, ersatte sången den lästa trosbekännelsen.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi