Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


143a En dag skall Herrens skapardrömmar möta

Kyrkoåret / Kyrkoårets slut

Textförfattare

Eyvind Skeie (1947–) fick sin utbildning i Menighetsfakulteten och blev prästvigd 1974. Efter diverse tjänster som präst blev han år 1985 ”sin egen”. Han har samarbetat med många kompositörer och hållit åtskilliga föredrag. Hösten 2007 gav han ut en egen psalmbok med titeln "316 salmer og sanger". I denna bok är alla texter av Skeie. Att en psalmbok med endast en psalmförfattare ges ut lär vara en unik händelse i norsk psalmhistoria. Skeies psalmer har ansetts vara moderna och nydanande.

Skeie är mycket mångsidig. Han fick Oslo stads konstnärspris år 2005. I stadens motiveringar framhölls det hur bred hans produktion är. Den omfattar barnböcker och barnsånger, skönlitteratur, pedagogisk litteratur för kyrka och skola, julsånger, psalmer, musikaler och tv-produktioner. Skeie lever i tiden också på det sättet att han syns på internet. Han har en egen hemsida där han som den fria företagare han är kommersiellt erbjuder sina böcker och tjänster. Han publicerar sig även på Facebook och Flickr.

Kompositör
Det har inte varit enkelt att välja melodi till Skeies psalm. Därför har vi i vår psalmbok två melodier, båda av norska kompositörer. Den melodi som först skrevs till texten är av Trond Kverno (1945–). Vid orden ”Vart knä skall böjas” använder Kverno en uppåtgående rörelse som känns mycket betvingande; vartenda knä skall böjas! Frasens första och sista ton bildar en s.k. överstigande kvart, ett musikaliskt intervall som spänner över tre heltoner (här fiss–c). Intervallet brukar också kallas tritonus eller djävulsintervallet.

Innehåll

Texten sträcker sig från skapelsen till den yttersta domen. Det är möjligt att sjunga psalmen både i domsöndagstider och på andra söndagen i advent, som talar om Herrens andra ankomst vid tidens slut. Psalmen nämner domens dag, när Herren möter den jord som människornas ondska har ödelagt. Till ödeläggelsen hör också miljöförstöringen. Naturen gråter bittert för människans skull. Men mitt i allt elände skymtar goda tecken, träden knoppas. Skapelsen skall återupprättas när Jesus kommer åter. Tack vare att Jesus bar törnekronan som Guds offerlamm försonas världen med sin Skapare. I varje strof återkommer orden ”vart knä skall böjas”, men i den sista strofen finns det variation. Domens dag kommer, men än är det nådens tid: ”Vart knä må böjas, / med evig ära Frälsaren upphöjas!”

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi