Evl.fi – Vår kyrka |Sacrista – vi som tjänar kyrkan |Our Church in English

Psalmkommentar


535 Den blomstertid nu kommer

Livet i Guds värld / Årets tider

Textförfattare

Textförfattare är enligt traditionen Israel Kolmodin, men den senaste forskningen har börjat tvivla på om han är författaren. Kolmodin levde åren 1643–1709 och var professor i Uppsala och senare superintendent i Visby. Superintendent motsvarar närmast biskop. Han styrde nitiskt sitt stift, sägs det. Han var också medlem av den tidens bibelkommission. Inspiration till sommarpsalmen skall han enligt traditionen ha inhämtat vid Hångers källa i Lärbro, som var hans prebendeförsamling. En minnessten restes på platsen 1944.

Den gamla texten kan läsas här.

Kompositör
Melodin är känd från Roslagskullahandskriften 1693 och trycktes för första gången i 1697 års koralpsalmbok. Vem som har komponerat den vet man inte. Den torde ha sjungits redan till den svenska folkvisan "Grefwen i Rom" från slutet av 1500-talet.

Innehåll

"Den blomstertid nu kommer" är sommarpsalmen framom andra, skolavslutningens och den begynnande sommarens sång. De tre första stroferna är en naturskildring, där psalmförfattaren säger att det vackra i naturen påminner oss om Guds godhet och nåd, som dock inte gäller bara när allt är som vackrast i naturen. Nåden räcker året om. I den fjärde strofen införs bilden av Jesus som människans glädjesol, tröst och frälsare. I den femte strofen införs bildspråket från Höga Visan: bönen till Jesus, som börjar i den fjärde strofen, riktar sig nu till honom som Sarons blomster och liljan i den gröna dalen. Psalmförfattaren ber om fruktbarhet och välsignelse både i naturen och i människosjälen.

Birgitta Sarelin

 
Referenslitteratur
Adressen till den här sidan är evl.fi/psalmbokenKakor (cookies) Respons Bookmark and Share

Psalmboken är den Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland svenska psalmbok från 1986 i en nyare upplaga - Melodipsalmboken. I webbversionen hittar du dessutom en del kringtexter om psalmerna. Psalmerna får skrivas ut för privat bruk eller i forskningssyfte. För kommersiell användning av psalmmaterialet behövs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Psalmboken i webbformat har utvecklats av Kyrkans central för det svenska arbetet.

  Sök på evl.fi